Culture

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 357.643
Culture Funding Funding Vierjaarlijkse fondsen € 152.691
Culture Funding Funding Monumentenzorg € 83.011
Culture Funding Funding Archieven incl. Regionale Historische Centra € 25.011
Culture Funding Funding Investeringen huisvesting rijksgesubsidieerde musea € 14.800
Culture Funding Funding Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Culture Funding Funding Archeologie € 1.062
Culture Subsidies Subsidies Verbreden inzet cultuur € 9.470
Culture Subsidies Subsidies Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 7.775
Culture Subsidies Subsidies Programma bibliotheekvernieuwing € 1.248
Culture Subsidies Subsidies Programma leesbevordering € 2.850
Culture Subsidies Subsidies Programma CRISP € 0
Culture Subsidies Subsidies Programma erfgoed en ruimte € 6.000
Culture Subsidies Subsidies Programma ondernemerschap € 1.737
Culture Subsidies Subsidies Specifiek cultuurbeleid € 19.918
Culture Contract Contract Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 4.202
Culture Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Nationaal Archief € 39.278
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen € 2.366
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale contributies € 941
Culture Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties European cooperation € 60