Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Media Funding Funding Landelijke publieke omroep € 756.397
Media Funding Funding Regionale omroep € 155.794
Media Funding Funding Minderhedenprogrammering € 0
Media Funding Funding Stichting Omroep Muziek € 15.571
Media Funding Funding Uitzenden en uitzendgereedmaken € 25.274
Media Funding Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) € 20.538
Media Funding Funding Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) € 17.202
Media Funding Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek € 2.156
Media Funding Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) € 7.969
Media Funding Funding Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) € 1.498
Media Funding Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) € 1.520
Media Funding Funding Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve € -3.889
Media Funding Funding Overige bekostiging media (uit rente AMR) € 500
Media Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 326
Media Subsidies Subsidies Subsidies € 919
Media Contract Contract Contract € 0
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media € 3.675
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies € 35