Secondary Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.473.351
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 598.566
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 12.421
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 201.295
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.200
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 78.020
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Funding Funding Convenanten met RMC-regio's € 17.100
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies ICT-projecten € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 3.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Onderwijs Bewijs € 474
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Regionale verwijzingscommissies VO¹ € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Pilots zomerscholen² € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies Subsidies Overige projecten € 30.116
Voortgezet Onderwijs Contract Contract In- en uitbesteding € 1.788
Voortgezet Onderwijs Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 27.241
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZBO: College voor Toetsen en Examens € 5.084
Voortgezet Onderwijs Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 39.922
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 238