Voortgezet onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging voortgezet onderwijs lumpsum (*) € 6.473.351
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging lichte ondersteuning (*) € 598.566
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 12.421
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling prestatiebox voortgezet onderwijs € 201.295
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling aanvullende bekostiging maatschappelijke stage in het VO € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Tijdelijke regeling subsidiëring experimenten leergang vmbo-mbo2 € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling IGVO (Internationaal Georiënteerd Voortgezet Onderwijs) € 3.200
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling leerplusarrangement, nieuwkomers en eerste opvang vreemdelingen € 78.020
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling visueel gehandicapten € 0
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling bekostiging kenniscentra voor leerwerktrajecten vmbo € 250
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Regeling functiemix VO Randstadregio's € 61.386
Voortgezet Onderwijs Bekostiging Bekostiging Convenanten met RMC-regio's € 17.100
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Stichting Kennisnet (basissubsidie) PO, VO, MBO € 12.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) ICT-projecten € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Beter presteren (Scholen aan Zet en Platform Beta en Techniek) € 3.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Onderwijs Bewijs € 474
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regionale verwijzingscommissies VO¹ € 0
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Pilots zomerscholen² € 9.000
Voortgezet Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overige projecten € 30.116
Voortgezet Onderwijs Opdrachten Opdrachten In- en uitbesteding € 1.788
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 27.241
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZBO: College voor Toetsen en Examens € 5.084
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen PO/VO/BVE (incl. examens) € 39.922
Voortgezet Onderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties GRAZ (ECML) en PISA € 238