Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijsdeel hbo € 2.496.001
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 69.202
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 19.195
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging experimenten open bestel € 0
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 184.818
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling stimulering Bèta/techniek € 2.524
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 520
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding (*) € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 15.195
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 28.510
Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs NWO: Promotiebeurs voor leraren € 2.869
Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Hoger beroepsonderwijs Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)(**) € 3.476
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 123 (***) € 0