Higher Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Higher Education Funding Funding Onderwijsdeel hbo € 2.496.001
Higher Education Funding Funding Deel ontwerp en ontwikkeling € 69.202
Higher Education Funding Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 19.195
Higher Education Funding Funding Bekostiging experimenten open bestel € 0
Higher Education Funding Funding Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Higher Education Funding Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 184.818
Higher Education Subsidies Subsidies Regeling stimulering Bèta/techniek € 2.524
Higher Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 520
Higher Education Contract Contract Uitbesteding (*) € 0
Higher Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 15.195
Higher Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 28.510
Higher Education Higher Education Higher Education NWO: Promotiebeurs voor leraren € 2.869
Higher Education Higher Education Higher Education Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)(**) € 3.476
Higher Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 123 (***) € 0