Scienitific Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Scienitific Education Funding Funding Onderwijsdeel wo € 1.636.333
Scienitific Education Funding Funding Onderzoeksdeel wo € 1.733.463
Scienitific Education Funding Funding Deel ondersteuning geneeskundig onderwijs en onderzoek € 618.019
Scienitific Education Funding Funding Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 2.205
Scienitific Education Funding Funding Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 141.798
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Sirius programma € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling Libertas Noodfonds € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies 3TU’s samenwerking € 0
Scienitific Education Subsidies Subsidies Open en online onderwijs € 1.000
Scienitific Education Subsidies Subsidies Miscellaneous € 1.930
Scienitific Education Contract Contract Uitbesteding (*) € 1.667
Scienitific Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)(**) € 0
Scienitific Education Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Organisaties conform tabel 6.5 (***) € 23.794