Education labour market

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Beloning LeerKracht lumpsum po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Professionalisering po/vo/bve € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Functiemix VO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Salarismix MBO Randstadregio's € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen € 28.460
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Funding Funding G.O.-en vakbondsfaciliteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Lerarenbeurs/zij-instroom € 131.883
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Impuls lerarentekorten vo en wetenschap en techniek pabo € 34.511
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Versterking samenwerking lerarenopleidingen en scholen € 17.100
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Verankering academische opleidingsschool € 1.262
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies InnovatieImpuls Onderwijs € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Arbeidsmarkt-/kennisactiviteiten po € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Onderwijscoöperatie € 2.945
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Open Universiteit (LOOK) € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Promotiebeurs voor leraren € 6.750
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten professionalisering € 1.900
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Projecten regionale arbeidsmarktproblematiek € 1.000
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Caribbean Netherlands € 0
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Subsidies Subsidies Overige projecten € 4.567
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Onderzoek, ramingen en communicatie € 3.719
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contract Contract Leraren- en schoolleidersregister € 11.100
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 5.718
ARBEIDSMARKT- EN PERSONEELSBELEID Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Stichting Vervangingsfonds/Bedrijfs-gezondheid € 0