Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal apparaat Centraal apparaat waarvan eigen personeel - € 126.060
Centraal apparaat Centraal apparaat waarvan externe inhuur - € 3.588
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen - € 1.266.244
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan wachtgeden, inactiviteitswedden en SBK-gelden - € 184.143
Centraal apparaat Materiële uitgaven waarvan overig - € 15.138
Centraal apparaat Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 381