Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten Gereedstelling - € 15.957
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Bijdragen aan agentschappen RWS - € 12.981
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten Instandhouding - € 96.116
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 502.604
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 0
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven waarvan ICT - € 2.657
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven waarvan overige exploitatie - € 59.235
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 0