Taakuitvoering landstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten Gereedstelling - € 47.613
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten instandhouding - € 113.789
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 896.581
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 0
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven waarvan overige exploitatie - € 79.997
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 0