Taakuitvoering marechaussee

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Opdrachten Gereedstelling - € 2.014
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 272.851
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 14.520
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven waarvan overige exploitatie - € 29.026
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 1.106