Water quantity

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
General water policy Contract Contract - € 3.932
General water policy Subsidies Subsidies - € 10.360
General water policy Contribution to departmental agencies Bijdrage aan agentschappen - € 17.545
General water policy Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities - € 2.035
Water safety Contract Contract - € 2.802
Large surface waters Contract Contract - € 2.008
Water quality Contract Contract - € 3.993
Water quality Subsidies Subsidies - € 0
Water quality Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities - € 1.531
Water quality Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.767