Waterkwantiteit

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen waterbeleid Opdrachten Opdrachten - € 3.932
Algemeen waterbeleid Subsidies(regelingen) Subsidies - € 10.360
Algemeen waterbeleid Bijdragen aan agentschappen Bijdrage aan agentschappen - € 17.545
Algemeen waterbeleid bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden - € 2.035
Waterveiligheid Opdrachten Opdrachten - € 2.802
Grote oppervlaktewateren Opdrachten Opdrachten - € 2.008
Waterkwaliteit Opdrachten Opdrachten - € 3.993
Waterkwaliteit Subsidies(regelingen) Subsidies - € 0
Waterkwaliteit bijdragen aan medeoverheden Bijdragen aan medeoverheden - € 1.531
Waterkwaliteit Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties - € 1.767