Apparaatsuitgaven Kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Personeel Personele uitgaven waarvan eigen personeel - € 192.130
Personeel Personele uitgaven waarvan externe inhuur - € 15.929
Personeel Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven - € 10.613
Personeel Personele uitgaven waarvan ICT - € 23.248
Materieel Materiële uitgaven Waarvan bijdrage aan SSO’s - € 51.024
Materieel Materiële uitgaven Waarvan overige materiële uitgaven - € 47.204