Een excellent ondernemingsklimaat

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee BMKB - € 42.594
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Begrotingsreserve BMKB - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Groeifaciliteit - € 9.365
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Garantie Ondernemings-financiering (GO) - € 11.842
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Garantieregeling scheepsnieuwbouwfinanciering - € 3.679
Een excellent ondernemingsklimaat Guarantee Begrotingsreserve MKB Financiering - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Bevorderen ondernemerschap - € 10.709
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Interdepartementaal Programma Biobased Economy - € 2.884
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Microkrediet - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Subsidies Uitfinanciering subsidies - € 7.893
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Onderzoek & ontwikkeling - € 1.019
Een excellent ondernemingsklimaat Contract ICT-beleid - € 18.111
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Beleidsvoorbereiding en evaluaties - € 120
Een excellent ondernemingsklimaat Contract Regiegroep Regeldruk / ACTAL - € 2.206
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties NBTC - € 8.469
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties UNWTO - € 240
Een excellent ondernemingsklimaat Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan instituten - € 3.610
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Kamer van Koophandel / Ondernemerspleinen - € 117.606
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 23.109
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies DICTU - € 0
Een excellent ondernemingsklimaat Contribution to departmental agencies Logius - € 2.210