Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Natuur en Regio Subsidies Zuiderzeelijn - € 3.835
Natuur en Regio Subsidies Cofinanciering EFRO, incl. ETS - € 29.590
Natuur en Regio Subsidies Bijdrage aan ROM’s - € 6.337
Natuur en Regio Subsidies Pieken in de Delta - € 6.226
Natuur en Regio Subsidies Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals - € 1.098
Natuur en Regio Subsidies Beheer Kroondomein - € 772
Natuur en Regio Subsidies Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL) - € 2.129
Natuur en Regio Loans Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) - € 29.175
Natuur en Regio Contract Onderzoeksmiddelen - € 460
Natuur en Regio Contract NURG/Maaswerken - € 3.815
Natuur en Regio Contract Mainport Rotterdam - € 7.410
Natuur en Regio Contract Nationale parken - € 0
Natuur en Regio Contract Programma Rijke Waddenzee - € 623
Natuur en Regio Contract Deltaprogramma - € 0
Natuur en Regio Contract Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals - € 4.035
Natuur en Regio Contract Natuurvisie - € 7.220
Natuur en Regio Contract Regiekosten regionale functie - € 886
Natuur en Regio Contract Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee - € 569
Natuur en Regio Contract Natura 2000 - € 2.149
Natuur en Regio Contract Monitoring - € 1.672
Natuur en Regio Contract Internationale biodiversiteit - € 362
Natuur en Regio Contract Caribbean Netherlands - € 1.137
Natuur en Regio Contract Miscellaneous - € 3.182
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte - € 10.664
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Programmatische Aanpak Stikstof - € 2.507
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Westerschelde - € 7.028
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Caribbean Netherlands - € 2.006
Natuur en Regio Contribution to subnational authorities Decentralisatiemiddelen natuur - € 150
Natuur en Regio Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Staatsbosbeheer - € 25.947
Natuur en Regio Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse contributies - € 1.115
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies DLG - € 0
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 39.284
Natuur en Regio Contribution to departmental agencies Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 9.345