Natuur en Regio

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Zuiderzeelijn - € 3.835
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Cofinanciering EFRO, incl. ETS - € 29.590
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Bijdrage aan ROM’s - € 6.337
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Pieken in de Delta - € 6.226
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals - € 1.098
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Beheer Kroondomein - € 772
Natuur en Regio Subsidies(regelingen) Regelingen Natuur (Burgereducatie, RDN, SBL, VNBL) - € 2.129
Natuur en Regio Leningen Rente en aflossingen voor bestaande leningen (EHS & PNB) - € 29.175
Natuur en Regio Opdrachten Onderzoeksmiddelen - € 460
Natuur en Regio Opdrachten NURG/Maaswerken - € 3.815
Natuur en Regio Opdrachten Mainport Rotterdam - € 7.410
Natuur en Regio Opdrachten Nationale parken - € 0
Natuur en Regio Opdrachten Programma Rijke Waddenzee - € 623
Natuur en Regio Opdrachten Deltaprogramma - € 0
Natuur en Regio Opdrachten Programma Natuurlijk Ondernemen en Green Deals - € 4.035
Natuur en Regio Opdrachten Natuurvisie - € 7.220
Natuur en Regio Opdrachten Regiekosten regionale functie - € 886
Natuur en Regio Opdrachten Kaderrichtlijn Marine Strategie/Noordzee - € 569
Natuur en Regio Opdrachten Natura 2000 - € 2.149
Natuur en Regio Opdrachten Monitoring - € 1.672
Natuur en Regio Opdrachten Internationale biodiversiteit - € 362
Natuur en Regio Opdrachten Caribisch Nederland - € 1.137
Natuur en Regio Opdrachten Overig - € 3.182
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Uitfinanciering Sterke Regio's en Nota Ruimte - € 10.664
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Programmatische Aanpak Stikstof - € 2.507
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Westerschelde - € 7.028
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Caribisch Nederland - € 2.006
Natuur en Regio bijdragen aan medeoverheden Decentralisatiemiddelen natuur - € 150
Natuur en Regio Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Staatsbosbeheer - € 25.947
Natuur en Regio Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Diverse contributies - € 1.115
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen DLG - € 0
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Voor Ondernemend Nederland - € 39.284
Natuur en Regio Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit - € 9.345