Uitvoeringskosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten UWV - € 346.966
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB - € 104.936
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten IB - € 5.725
Uitvoeringskosten ZBO's en RWT's Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Landelijke Cliëntenraad - € 640
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten UWV - € 1.371.430
Uitvoeringskosten Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Uitvoeringskosten SVB - € 111.049
Nominaal - - - € 20.293