Integratie en maatschappelijke samenhang

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Remigratieregeling - € 41.463
Integratie en maatschappelijke samenhang Inkomensoverdrachten Inburgering en integratie - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Subsidies(regelingen) Kennisinfrastructuur - € 3.240
Integratie en maatschappelijke samenhang Integratie en maatschappelijke samenhang LOM - € 0
Integratie en maatschappelijke samenhang Integratie en maatschappelijke samenhang Vluchtingenwerk - € 1.032
Integratie en maatschappelijke samenhang Integratie en maatschappelijke samenhang Overige subsidies - € 1.668
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Programma inburgering - € 19.064
Integratie en maatschappelijke samenhang Opdrachten Remigratie - € 1.700
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan agentschappen DUO - € 9.300
Integratie en maatschappelijke samenhang Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s COA - € 28.266
Integratie en maatschappelijke samenhang Leningen DUO - € 38.545