Arbeidsongeschiktheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Arbeidsongeschiktheid Inkomensoverdrachten Ongevallenverzekering (Caribisch Nederland) - € 765
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten IVA - € 1.698.636
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA - € 2.238.178
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WGA eigen risico - € 363.318
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAO - € 4.633.166
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Inkomensoverdrachten WAZ - € 156.526
Arbeidsongeschiktheid Premiegefinancierde Bijdrage aan ZBO's /RWT's Re-integratie WIA/WAO/WAZ - € 99.251
Nominaal - - - € 159.101