Jonggehandicapten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Jonggehandicapten Inkomensoverdrachten Wajong - € 3.029.734
Jonggehandicapten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Re-integratie Wajong - € 144.642