Apparaatsuitgaven kerndepartement

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven eigen personeel - € 190.743
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven externe inhuur - € 2.369
Apparaatsuitgaven kerndepartement Personele uitgaven overig personeel - € 2.733
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven ICT-uitgaven - € 11.831
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven bijdrage SSO's - € 41.121
Apparaatsuitgaven kerndepartement Materiële uitgaven overig materieel - € 13.457