Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Algemeen Subsidies(regelingen) Subsidies - € 0
Algemeen Opdrachten Handhaving - € 14.061
Algemeen Opdrachten Opdrachten overig - € 12.523
Algemeen Bekostiging Uitvoeringskosten Caribisch Nederland - € 3.479
Algemeen bijdragen aan medeoverheden Verzameluitkering SZW - € 0
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Agentschap SZW - € 14.459
Algemeen Bijdragen aan agentschappen Rijksdienst Ondernemend Nederland - € 509
Algemeen Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken Financiën - € 2.200