Apparaatsuitgaven

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan eigen personeel waarvan eigen personeel € 184.450
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan externe inhuur waarvan externe inhuur € 3.590
Apparaatsuitgaven Personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven waarvan overige personele uitgaven € 2.928
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan ICT waarvan ICT € 5.960
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan bijdrage SSO's waarvan bijdrage SSO's € 34.550
Apparaatsuitgaven Materiële uitgaven waarvan overige materiële uitagven  waarvan overige materiële uitagven  € 17.690