Volksgezondheid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie Uitvoering landelijke nota gezondheidsbeleid / Nationaal Programma Preventie € 4.654
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 319
Gezondheidsbescherming Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 15
Gezondheidsbescherming Opdrachten Crisisbeheersing Volksgezondheid Crisisbeheersing Volksgezondheid € 1.268
Gezondheidsbescherming Opdrachten Aanschaf Jodiumtabletten Aanschaf Jodiumtabletten € 1.000
Gezondheidsbescherming Opdrachten Overigen Overigen € 467
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit € 78.313
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed RIVM: wettelijke taken en beleidsondersteuning zorgbreed € 14.627
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 2.035
Gezondheidsbescherming Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 232
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden € 100
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Lokale aanpak gezondheidsachterstanden Lokale aanpak gezondheidsachterstanden € 0
Gezondheidsbescherming bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 0
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Ziektepreventie Ziektepreventie € 15.036
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg € 1.952
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid RIVM: Uitvoering Subsidieregeling Publieke Gezondheid € 193.425
Ziektepreventie Subsidies(regelingen) RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid RIVM: Infectieziektebestrijding en/of bevordering seksuele gezondheid € 12.140
Ziektepreventie Opdrachten (Vaccin)onderzoek (Vaccin)onderzoek € 15.271
Ziektepreventie Opdrachten Overigen Overigen € 106
Ziektepreventie Bijdragen aan agentschappen RIVM: Opdrachtverlening Centra RIVM: Opdrachtverlening Centra € 203.916
Ziektepreventie bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 966
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie van schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 1.524
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Verslavingszorg Verslavingszorg € 7.361
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG € 10.458
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Gezonde leefstijl jeugd Gezonde leefstijl jeugd € 300
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Letselpreventie Letselpreventie € 3.709
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg Bevordering kwaliteit en toegankelijkheid zorg € 4.579
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Bevordering van seksuele gezondheid Bevordering van seksuele gezondheid € 2.631
Gezondheidsbevordering Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 171
Gezondheidsbevordering Opdrachten Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 3.100
Gezondheidsbevordering Opdrachten Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak Communicatie verhoging leeftijdsgrenzen alcohol en tabak € 1.060
Gezondheidsbevordering Opdrachten Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) Preventie schadelijk middelengebruik (alcohol, drugs en tabak) € 513
Gezondheidsbevordering Opdrachten Letselpreventie Letselpreventie € 75
Gezondheidsbevordering Opdrachten Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG Gezonde voeding en gezond gewicht/JOGG € 196
Gezondheidsbevordering Opdrachten Overigen Overigen € 7
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Voedselconsumptiepeiling RIVM: Voedselconsumptiepeiling € 121
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. RIVM: Monitoring, opdrachten, kennisvragen e.d. € 106
Gezondheidsbevordering Bijdragen aan agentschappen Afgifte Schengenverklaringen via het CAK Afgifte Schengenverklaringen via het CAK € 350
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Heroïnebehandeling op medisch voorschrift Heroïnebehandeling op medisch voorschrift € 14.067
Gezondheidsbevordering bijdragen aan medeoverheden Overigen Overigen € 117
Ethiek Subsidies(regelingen) Abortusklinieken Abortusklinieken € 15.661
Ethiek Subsidies(regelingen) Beleid Medische Ethiek Beleid Medische Ethiek € 1.406
Ethiek Opdrachten Overigen Overigen € 396
Ethiek Bijdragen aan agentschappen CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek CIBG: Uitvoeringstaken medische ethiek € 703
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken ZiNL: Rijksbijdrage abortusklinieken € 0
Ethiek Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek € 3