Curatieve zorg

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Integraal Kankercentrum Nederland Integraal Kankercentrum Nederland € 34.490
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlands Kanker Instituut Nederlands Kanker Instituut € 17.226
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Zwangerschap en geboorte Zwangerschap en geboorte € 3.505
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) Registratie en uitwisseling zorggegevens (PALGA) € 3.462
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nictiz Nictiz € 5.110
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service Stichting Lareb: bijwerkingenregistratie voor vaccins en teratologie informatie service € 1.272
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie Regio's landelijke implementatie pilots orgaandonatie € 6.819
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Nederlandse Transplantatie Stichting Nederlandse Transplantatie Stichting € 3.032
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Regeling Donatie bij leven Regeling Donatie bij leven € 700
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Onderzoek Onderzoek € 2.000
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza) TKI Life Sciences and Health (LSH Plaza) € 2.825
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) LSH projecten inclusief DCTI LSH projecten inclusief DCTI € 7.742
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) UMC Groningen: Lifelines project UMC Groningen: Lifelines project € 3.498
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten Expertisefunctie zintuigelijk gehandicapten € 21.250
Kwaliteit en veiligheid Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 5.490
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Implantatenregister Implantatenregister € 300
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Publiekscampagne orgaandonatie Publiekscampagne orgaandonatie € 1.500
Kwaliteit en veiligheid Opdrachten Overigen Overigen € 6.123
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen CIBG: Donorregister CIBG: Donorregister € 2.355
Kwaliteit en veiligheid Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 514
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden Eerstelijns gezondheidscentra in VINEX-gebieden € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Anonieme e-mental health Anonieme e-mental health € 2.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Vertrouwenspersoon in de ggz Vertrouwenspersoon in de ggz € 6.199
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Suïcidepreventie Suïcidepreventie € 1.642
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls apothekers Kwaliteitsimpuls apothekers € 2.900
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 313
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- Rijksbijdrage Zorgverzekeringsfonds voor financiering van verzekerden 18- € 2.508.700
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ Rijksbijdrage dempen premie ten gevolgen van HLZ € 1.353.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen Zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 32.000
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bekostiging Overigen Overigen € 0
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Verspilling in de zorg Programma Verspilling in de zorg € 300
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek Aanvulling ZonMw-programma Doelmatigheidsonderzoek € 500
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik Programma Goed Geneesmiddelen Gebruik € 2.880
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Opdrachten Overigen Overigen € 4.465
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan agentschappen CIBG: WPG/GVS/APG CIBG: WPG/GVS/APG € 1.375
Toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen ZiNL: Uitvoering Compensatie kosten van zorg illegalen en andere onverzekerbare vreemdelingen € 619
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen € 791
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg Overgang integrale tarieven medisch-specialistische zorg € 30.000
Bevorderen werking van het stelsel Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 139
Bevorderen werking van het stelsel Bekostiging Overigen Overigen € 0
Bevorderen werking van het stelsel Inkomensoverdrachten Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel Overgangsregeling FLO/VUT ouderenregeling ambulancepersoneel € 26.927
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Risicoverevening Risicoverevening € 1.890
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Uitvoering zorgverzekeringstelsel Uitvoering zorgverzekeringstelsel € 471
Bevorderen werking van het stelsel Opdrachten Overigen Overigen € 2.168
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan agentschappen CJIB: Onverzekerden en wanbetalers CJIB: Onverzekerden en wanbetalers € 21.539
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers Zorginstituut Nederland: Onverzekerden en wanbetalers € 35.954
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket Zorginstituut Nederland: Doorlichten pakket € 15.068
Bevorderen werking van het stelsel Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken VenJ: Bijdrage C2000 VenJ: Bijdrage C2000 € 4.104
zorgverzekeringswet premiegefinancieerde zorgverzekeringswet - - € 45.860.000