Langdurige zorg en ondersteuning

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Movisie Movisie € 7.198
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Transitie en transformatie Transitie en transformatie € 1.135
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.600
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.400
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Vilans (In voor mantelzorg) Vilans (In voor mantelzorg) € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Mezzo Mezzo € 3.200
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.517
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 2.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 3.579
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Bekostiging Overigen Overigen € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Inkomensoverdrachten Mantelzorgcompliment Mantelzorgcompliment € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Opdrachten Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 60.654
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Opdrachten Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 980
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Opdrachten Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 1.700
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Opdrachten Overigen Overigen € 2.936
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 18.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Vilans Vilans € 4.686
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.142
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 9.642
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.504
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Subsidieregeling palliatieve zorg Subsidieregeling palliatieve zorg € 15.551
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Subsidies netwerken palliatieve zorg Subsidies netwerken palliatieve zorg € 3.480
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg € 2.416
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Dementie Dementie € 3.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Transitie HLZ Transitie HLZ € 4.722
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Bureau mentorschap Bureau mentorschap € 513
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 6.957
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bekostiging Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.365.700
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Opdrachten Informatievoorziening zorg en ondersteuning Informatievoorziening zorg en ondersteuning € 1.670
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Opdrachten Transitie HLZ Transitie HLZ € 2.350
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Opdrachten Overigen Overigen € 8.839
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bijdragen aan agentschappen CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 2.600
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 23.400
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 68.707
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZiNL: iWlz ZiNL: iWlz € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Overigen Overigen € 23
Wet langdurige zorg premiegefinancieerde Wet langdurige zorg - - € 19.898.001