Long-term care and support

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Movisie Movisie € 7.198
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Transitie en transformatie Transitie en transformatie € 1.135
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Wmo-werkplaatsen Wmo-werkplaatsen € 2.600
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Ondersteuning vrijwilligers Ondersteuning vrijwilligers € 1.400
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Vilans (In voor mantelzorg) Vilans (In voor mantelzorg) € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Mezzo Mezzo € 3.200
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Siriz (opvang specifieke groepen) Siriz (opvang specifieke groepen) € 1.517
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Aanpak Laaggeletterdheid Aanpak Laaggeletterdheid € 2.000
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Subsidies Overigen Overigen € 3.579
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Funding Overigen Overigen € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Income transfer Mantelzorgcompliment Mantelzorgcompliment € 0
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Contract Bovenregionaal gehandicaptenvervoer Bovenregionaal gehandicaptenvervoer € 60.654
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Contract Evaluatie Wmo 2015 Evaluatie Wmo 2015 € 980
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Contract Categorale opvang slachtoffers mensenhandel Categorale opvang slachtoffers mensenhandel € 1.700
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Contract Overigen Overigen € 2.936
Participatie en zelfredzaamheid van mensen met bep Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning SVB: uitvoering Regeling maatschappelijke ondersteuning € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten Compensatieregeling pgb-trekkingsrechten € 18.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Vilans Vilans € 4.686
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Centrum Consultatie en Expertise (CCE) Centrum Consultatie en Expertise (CCE) € 11.142
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies InVoorZorg ! (IVZ) InVoorZorg ! (IVZ) € 9.642
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Joodse en Indische instellingen Joodse en Indische instellingen € 2.504
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Subsidieregeling palliatieve zorg Subsidieregeling palliatieve zorg € 15.551
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Subsidies netwerken palliatieve zorg Subsidies netwerken palliatieve zorg € 3.480
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg Kwaliteitsverbetering palliatieve zorg € 2.416
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Dementie Dementie € 3.000
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Transitie HLZ Transitie HLZ € 4.722
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Bureau mentorschap Bureau mentorschap € 513
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Subsidies Overigen Overigen € 6.957
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Funding Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) Bijdrage in de kosten van kortingen (BIKK) € 3.365.700
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contract Informatievoorziening zorg en ondersteuning Informatievoorziening zorg en ondersteuning € 1.670
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contract Transitie HLZ Transitie HLZ € 2.350
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contract Overigen Overigen € 8.839
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contribution to departmental agencies CIBG: Opdrachtgeverschap CIBG: Opdrachtgeverschap € 2.600
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten Uitvoeringskosten SVB pgb trekkingsrechten € 23.400
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Centrum Indicatiestelling Zorg Centrum Indicatiestelling Zorg € 68.707
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) ZiNL: iWlz ZiNL: iWlz € 0
Zorgdragen voor langdurige zorg tegen maatschappel Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Overigen Overigen € 23
Long term care act Long termn care law financed by insurance premiums - - € 19.898.001