Zorgbreed beleid

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Patiënten- en gehandicaptenorganisaties Patiënten- en gehandicaptenorganisaties € 19.730
Positie cliënt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 272
Positie cliënt Opdrachten Ondersteuning cliëntorganisaties Ondersteuning cliëntorganisaties € 3.144
Positie cliënt Opdrachten Overigen Overigen € 145
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg CIBG: Landelijk Meldpunt Zorg € 0
Positie cliënt Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 92
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg Kwaliteitsimpuls personeel ziekenhuiszorg € 191.433
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Stageplaatsen zorg / Stagefonds Stageplaatsen zorg / Stagefonds € 112.022
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Publieke Gezondheidszorgopleidingen Publieke Gezondheidszorgopleidingen € 20.615
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Vaccinatie stageplaatsen zorg Vaccinatie stageplaatsen zorg € 4.700
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant Opleiding tot verpleegkundig specialist/physician assistant € 38.197
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Opleidingsplaatsen jeugd ggz Opleidingsplaatsen jeugd ggz € 1.501
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Regionaal arbeidsmarktbeleid Regionaal arbeidsmarktbeleid € 8.500
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) Innovatie, beroepen en opleidingen (o.a. ziekenhuisarts) € 8.312
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) Arbeidsomstandigheden (o.a. veilig werken in de zorg) € 3.474
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 26.200
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Arbeidsmarktonderzoek Arbeidsmarktonderzoek € 1.250
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Celsus Celsus € 550
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Opdrachten Overigen Overigen € 6.853
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan agentschappen CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z CIBG: Bijdrage voor onder andere UZI-register, BIG-register en SVB-Z € 6.521
Opleidingen, beroepenstructuur en arbeidsmarkt Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen Zorginstituut Nederland: sectie Zorgberoepen en opleidingen € 3
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Nivel Nivel € 5.636
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Jaar van de transparantie Jaar van de transparantie € 5.000
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Opdrachten Overigen Overigen € 344
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders CIBG: toelating nieuwe zorgaanbieders € 500
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders CIBG: Landelijk register Zorgaanbieders € 1.411
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording CIBG: Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording € 800
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 1.080
Kwaliteit, transparantie en kennisontwikkeling Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s ZonMw: programmering ZonMw: programmering € 110.011
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Subsidies(regelingen) Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 26
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten TNO centrum Zorg en Bouw TNO centrum Zorg en Bouw € 0
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Uitvoering Wtcg Uitvoering Wtcg € 102
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Opdrachten Overigen Overigen € 100
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CAK CAK € 69.870
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nza Nza € 55.969
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Zorginstituut Nederland Zorginstituut Nederland € 48.503
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CBZ CBZ € 899
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s CSZ CSZ € 2.932
Inrichten uitvoeringsactiviteiten Bijdragen aan andere begrotingshoofdstukken EZ: ACM EZ: ACM € 2.000
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 0
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Zorg en welzijn Zorg en welzijn € 109.018
Zorg, welzijn en jeugdzorg op Caribisch Nederland Bekostiging Overigen Overigen € 0
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Subsidies(regelingen) Overigen Overigen € 300
Voorkomen oneigenlijk gebruik en aanpak fraude Opdrachten Overigen Overigen € 3.182