Sport en bewegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Gehandicaptensport Gehandicaptensport € 1.824
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Verantwoord sporten en bewegen Verantwoord sporten en bewegen € 929
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 12.935
Passend sport- en beweegaanbod Subsidies(regelingen) Stimuleren van een veiliger sportklimaat Stimuleren van een veiliger sportklimaat € 7.453
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Compensatie van betaalde energiebelasting Compensatie van betaalde energiebelasting € 0
Passend sport- en beweegaanbod Bekostiging Energiebesparing en duurzame energie Energiebesparing en duurzame energie € 3.000
Passend sport- en beweegaanbod Opdrachten Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 0
Passend sport- en beweegaanbod bijdragen aan medeoverheden Sport en bewegen in de buurt Sport en bewegen in de buurt € 47.108
Passend sport- en beweegaanbod bijdragen aan medeoverheden Energiebesparing en duurzame energie Energiebesparing en duurzame energie € 6.399
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportevenementen Topsportevenementen € 7.033
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Topsportprogramma's Topsportprogramma's € 18.758
Uitblinken in sport Subsidies(regelingen) Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 1.487
Uitblinken in sport Inkomensoverdrachten Stipendiumregeling Stipendiumregeling € 12.055
Uitblinken in sport Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Dopingbestrijding Dopingbestrijding € 180
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennis Subsidies(regelingen) Kennis als fundament Kennis als fundament € 9.287
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennis Opdrachten Kennis als fundament Kennis als fundament € 303
Borgen van innovatie, kennisontwikkeling en kennis Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overigen Overigen € 62