Algemeen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Internationale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties World Health Organization World Health Organization € 3.868
Internationale samenwerking Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Overigen Overigen € 1.259
Internationale samenwerking Bijdragen aan agentschappen Overigen Overigen € 0
Verzameluitkering VWS Verzameluitkering VWS Verzameluitkering Sport Verzameluitkering Sport € 0
Verzameluitkering VWS Verzameluitkering VWS Verzameluitkering Jeugd Verzameluitkering Jeugd € 0
Verzameluitkering VWS Verzameluitkering VWS Verzameluitkering Langdurige Zorg Verzameluitkering Langdurige Zorg € 0
Eigenaarsbijdrage RIVM Bekostiging Eigenaarsbijdrage RIVM Eigenaarsbijdrage RIVM € 22.209
Eigenaarsbijdrage RIVM Bekostiging Overigen Overigen € 0
Begrotingsreserve achterborg WFZ-garanties Garanties Overigen Overigen € 0