Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Volksgezondheid € 614.456
2 Curatieve zorg € 50.047.157
3 Langdurige zorg en ondersteuning € 23.542.802
4 Zorgbreed beleid € 871.197
5 Jeugd € 126.154
6 Sport en bewegen € 128.813
7 Oorlogsgetroffenen en herinnering Wereldoorlog II € 290.109
8 Tegemoetkoming specifieke kosten € 4.432.332
9 Algemeen € 27.336
10 Apparaatsuitgaven € 249.168
11 Nominaal en onvoorzien € -15.009