Spoorwegen

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Beheer, onderhoud en vervanging - - - € 1.245.661
Realisatieprogramma personenvervoer - - - € 556.087
Realisatieprogramma goederenvervoer - - - € 50.097
Verkenningen en planuitwerkingen personenvervoer - - - € 126.178
Verkenningen en planuitwerkingen goederenvervoer - - - € 3.143
Geïntegreerde contractvormen/PPS - - - € 158.806
Rente en aflossing - - - € 48.362
Investeringsruimte - - - € 40.581