Provinciefonds

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Provinciefonds Opdrachten Kosten Financiële-verhoudingswet - € 100
Provinciefonds bijdragen aan medeoverheden Algemene uitkering ca en de aanvullende uitkeringen - € 212.371
Provinciefonds bijdragen aan medeoverheden Integratie-uitkeringen - € 0
Provinciefonds bijdragen aan medeoverheden Decentralisatie-uitkeringen - € 1.987.114