International financial relations

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Internationale Financiele Betrekkingen Internationale Financiele Betrekkingen Waarvan juridisch verplicht - € 0
Internationale Financiele Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties Multilaterale ontwikkelingsbanken en fondsen € 19.556
Internationale Financiele Betrekkingen Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdrage aan internationale organisaties AIIB € 37.944
Internationale Financiele Betrekkingen Loans Loans Uitkering aan Griekenland € 62.580
Internationale Financiele Betrekkingen Contract Contract Technische assistentie kiesgroeplanden € 1.677
Internationale Financiele Betrekkingen Subsidies Subsidies Technische assistentie € 0