Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Begrotingsartikel Begrotingsartikel naam Bedrag (x1.000)
1 Primair onderwijs € 10.245.604
3 Voortgezet onderwijs € 7.927.940
4 Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie € 4.217.206
6 Hoger beroepsonderwijs € 2.814.350
7 Wetenschappelijk onderwijs € 4.310.149
8 Internationaal beleid € 11.538
9 Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid € 179.667
11 Studiefinanciering € 4.537.556
12 Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten € 89.241
13 Lesgelden € 6.748
14 Cultuur € 802.568
15 Media € 962.699
16 Onderzoek en wetenschapsbeleid € 950.780
25 Emancipatie € 14.172
91 Nominaal en onvoorzien € -150.051
95 Apparaatsuitgaven € 242.370