Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Minderjarige deelnemers bol (R) € 0
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R) € 3.634
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Deeltijd vo (R) € 1.872
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Volwassenenonderwijs (vavo) (R) € 6.003
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vo (R) € 56.214
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten Meerderjarige scholieren vso (R) € 4.700
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Inkomensoverdrachten Inkomensoverdrachten STOEB/ALR (NR) € 881
De tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs (R) € 15.937