Cultuur

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse instellingen € 226.199
Cultuur Bekostiging Bekostiging Vierjaarlijkse fondsen € 153.517
Cultuur Bekostiging Bekostiging Huisvesting € 80.448
Cultuur Bekostiging Bekostiging Beheer en onderhoud collecties € 38.720
Cultuur Bekostiging Bekostiging Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen € 21.411
Cultuur Bekostiging Bekostiging Digitale openbare bibliotheek € 10.600
Cultuur Bekostiging Bekostiging Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten € 11.270
Cultuur Bekostiging Bekostiging Monumentenzorg € 97.696
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archieven incl. Regionale Historische Centra € 23.971
Cultuur Bekostiging Bekostiging Flankerend beleid huisvesting € 23.623
Cultuur Bekostiging Bekostiging Cultuureducatie met Kwaliteit € 17.500
Cultuur Bekostiging Bekostiging Archeologie € 359
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Verbreden inzet cultuur € 7.692
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS) € 5.757
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma leesbevordering € 3.350
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Creatieve Industrie € 1.885
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Erfgoed en ruimte € 3.500
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Programma ondernemerschap € 0
Cultuur Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Specifiek cultuurbeleid € 19.680
Cultuur Opdrachten Opdrachten Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis € 2.332
Cultuur Opdrachten Opdrachten Monumentenzorg € 3.692
Cultuur Opdrachten Opdrachten Archeologie € 865
Cultuur Opdrachten Opdrachten Erfgoed en Ruimte € 2.500
Cultuur Opdrachten Opdrachten Overige opdrachten € 3.940
Cultuur Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Nationaal Archief € 39.313
Cultuur Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter)nationale organisaties € 2.748