Media

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Media Funding Funding Landelijke publieke omroep € 747.489
Media Funding Funding Regionale omroep € 139.896
Media Funding Funding Stichting Omroep Muziek € 15.752
Media Funding Funding Uitzenden en uitzendgereedmaken € 25.577
Media Funding Funding Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG) € 20.784
Media Funding Funding Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Mediaproducties (Mediafonds) € 0
Media Funding Funding Stimuleringsfonds voor de Journalistiek € 2.119
Media Funding Funding Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO) € 8.065
Media Funding Funding Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik) € 1.498
Media Funding Funding Organisatie van Lokale Omroepen in Nederland (OLON) € 1.538
Media Funding Funding Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve € -6.584
Media Funding Funding Overige bekostiging media (uit rente AMR) € 683
Media Funding Funding Basisinfrastructuur Cultuur 2013-2016 € 0
Media Funding Funding Vierjaarlijkse instellingen € 0
Media Subsidies Subsidies Subsidies € 919
Media Contract Contract Contract € 0
Media Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Commissariaat voor de Media € 4.928
Media Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Uitvoering internationale verdragen en contributies € 35