Primair onderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Primair Onderwijs € 9.473.978
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging Caribisch Nederland € 12.888
Primair Onderwijs Bekostiging Prestatiebox - € 220.822
Primair Onderwijs Bekostiging Bekostiging Overig € 200
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling Onderwijsvoorziening jonggehandicapten € 23.000
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Nederlands onderwijs buitenland € 10.394
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Basis voor Presteren (School aan Zet en Bèta Techniek) € 6.500
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs € 10.130
Primair Onderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 66.565
Primair Onderwijs Opdrachten - - € 11.867
Primair Onderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 23.951
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds en Participatiefonds¹ € 5.275
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Stichting Vervangingsfonds/ Bedrijfsgezondheid € 0
Primair Onderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s UWV € 2.361
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid € 266.750
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Aanvulling GOA convenant G37 € 95.000
Primair Onderwijs bijdragen aan medeoverheden bijdragen aan medeoverheden Verhoging taalniveau pedagogisch medewerkers kleine gemeenten ² € 5.000
Primair Onderwijs Bijdrage aan sociale fondsen Bijdrage aan sociale fondsen Brede Scholen € 10.923