Vocational Education

Beleidsmatige clustering Financial instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Amount (x1.000)
Vocational Education Funding Funding Bekostiging roc's/overige regelingen € 3.140.259
Vocational Education Funding Funding Bekostiging kbb's € 0
Vocational Education Funding Funding Bekostiging Caribisch Nederland € 6.933
Vocational Education Funding Funding Bekostiging vavo € 61.040
Vocational Education Funding Funding Investeringbudget € 183.600
Vocational Education Funding Funding Resultaatafhankelijk budget € 199.720
Vocational Education Funding Funding Schoolmaatschappelijk werk in het mbo € 15.000
Vocational Education Funding Funding Regionaal Investeringsfonds € 22.810
Vocational Education Funding Funding Salarismix Randstadregio's € 42.300
Vocational Education Funding Funding Regionaal Programma € 30.400
Vocational Education Funding Funding Plusvoorzieningen overbelaste jongeren en wijkscholen € 0
Vocational Education Funding Funding Programmagelden Regio's € 0
Vocational Education Funding Funding Convenanten met RMC-regio's € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Subsidieregeling praktijkleren € 196.500
Vocational Education Subsidies Subsidies Permanent Leren € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal € 10.750
Vocational Education Subsidies Subsidies Pilots laaggeletterdheid € 0
Vocational Education Subsidies Subsidies Loopbaanorientatie € 1.800
Vocational Education Subsidies Subsidies ROC Leiden € 7.017
Vocational Education Subsidies Subsidies Sectorplan mbo-hbo techniek € 1.585
Vocational Education Subsidies Subsidies Overige subsidies € 72.638
Vocational Education Contract Contract In- en uitbesteding € 2.232
Vocational Education Contract Contract Caribisch Nederland¹ € 0
Vocational Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Dienst Uitvoering Onderwijs € 19.595
Vocational Education Contribution to departmental agencies Contribution to departmental agencies Rijksdienst voor Ondernemend Nederland € 2.500
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) College voor Toetsen en Examens € 4.365
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Wet SLOA € 9.760
Vocational Education Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) Contribution to non-departmental agencies (ZBOs/RWTs) SBB € 50.420
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities RMC's € 33.297
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Educatie € 57.650
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Caribisch Nederland1 € 23.185
Vocational Education Contribution to subnational authorities Contribution to subnational authorities Regionaal Programma € 21.850