Hoger beroepsonderwijs

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijsdeel hbo 1 € 2.478.219
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Deel ontwerp en ontwikkeling € 70.806
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen (Leven Lang Leren) € 13.130
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Bekostiging postinitiële masteropleidingen hbo € 1.484
Hoger beroepsonderwijs Bekostiging Bekostiging Onderwijskwaliteit en studiesucces, en profilering € 197.330
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Regeling stimulering Bèta/techniek € 1.601
Hoger beroepsonderwijs Subsidies(regelingen) Subsidies(regelingen) Overig € 701
Hoger beroepsonderwijs Opdrachten Opdrachten Uitbesteding 2 € 0
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan agentschappen Bijdragen aan agentschappen Dienst Uitvoering Onderwijs € 14.027
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO: Praktijkgericht onderzoek hbo € 28.134
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s NWO: Promotiebeurs voor leraren € 5.630
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Bijdragen aan ZBO’s/RWT’s Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)3 € 3.288
Hoger beroepsonderwijs Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Bijdragen aan (inter-)nationale organisaties Stichting Studiekeuze 1234 € 0