Centraal Apparaat

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan eigen personeel - € 144.687
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan externe inhuur - € 3.564
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan pensioenen, wachtgelden en uitkeringen - € 1.262.391
Centraal apparaat Centraal apparaat - waarvan wachtgeden, inactiviteitswedden en SBK-gelden - € 152.002
Centraal apparaat Materiële uitgaven - waarvan overig - € 17.364
Centraal apparaat Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 724