Taakuitvoering zeestrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling - € 28.401
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 0
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Opdrachten - instandhouding - € 103.817
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven Eigen Personeel - € 531.133
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Personele uitgaven Externe inhuur - € 0
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan ICT - € 2.680
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan huisvesting en infra - € 3.727
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie - € 50.960
Taakuitvoering Zeestrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 759