Taakuitvoering landstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling - € 54.498
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 0
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Opdrachten - instandhouding - € 153.486
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven Eigen Personeel - € 959.449
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Personele uitgaven Externe inhuur - € 1.567
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie - € 79.550
Taakuitvoering Landstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 2.791