Taakuitvoering luchtstrijdkrachten

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Opdrachten - Gereedstelling - € 13.071
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Opdrachten - instandhouding - € 168.274
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Personele uitgaven Eigen Personeel - € 401.311
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Personele uitgaven Externe inhuur - € 1.000
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie - € 94.763
Taakuitvoering Luchtstrijdkrachten Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 3.259