Taakuitvoering marechaussee

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Opdrachten - Gereedstelling - € 6.364
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven Eigen Personeel - € 307.674
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Personele uitgaven Externe inhuur - € 0
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie - € 22.895
Taakuitvoering Koninklijke Marechaussee Materiële uitgaven - waarvan bijdrage aan SSO Paresto - € 1.819