Investeringen krijgsmacht

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in nieuw materieel - € 1.151.736
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in infrastructuur - € 212.602
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Opdracht Voorzien in IT - € 185.382
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bekostiging Wetenschappelijk onderzoek - € 62.468
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Bijdrage aan de NAVO - € 28.350
Investeringen Krijgsmacht Opdrachten Reserve valutaschommelingen - € 0