Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie

Beleidsmatige clustering Financieel instrument Breakdown financial instrument Nadere omschrijving B tabel Bedrag (x1.000)
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten - Gereedstelling - € 266.784
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Opdrachten - instandhouding - € 98.887
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven Eigen Personeel - € 176.032
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Personele uitgaven Externe inhuur - € 9.700
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan IT; bijdrage aan SSO DMO/OPS - € 181.442
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan IT; Overig - € 43.137
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie - € 52.534
Ondersteuning krijgsmacht door Defensie Materieel Organisatie Materiële uitgaven - waarvan overige exploitatie; bijdrage aan SSO Paresto - € 1.819